Цени

Цени на брачни халки:

                                              -23 лв. за изработка на грам 14к злато

                                              -32 лв. за изработка на грам 18к злато

Ако работим с наш материал, Вие ще го платите по борсовите цени в момента. Ако работим с Ваш материал, няма да го изкупим на една цена и да Ви го продадем на друга, ще го разменим грам за грам. След като изберете модел и уточним ширината и височината на Вашите брачни халки, ние можем да изчислим теглото и съответно цената.

Ние ще гравираме халките Ви безплатно.

Вие можете да определите бюджет и ние ще направим Вашите халки с такова тегло, че да не надхвърлим определената сума.

Ако изберете брачни халки с камъни, вариантите пред Вас са два:

1. Можете да изберете ювелирни циркони, което няма да се отрази на цената на венчалните Ви халки.

2. Можете да изберете диаманти, което ще се отрази на цената на Вашите брачни халки. Диамантите, които използваме най-често, и с които разполагаме в наличност, са цвят G и чистота VS, това са много бели и чисти камъни. Най-често употребяваните като размер са:

 1,25мм/0,0085ct – цена за брой – 28лв.

 1,50мм/0,0135ct – цена за брой – 43лв.

 1,75мм/0,02ct – цена за брой – 65лв.

 2,00мм/0,03ct – цена за брой – 95лв.

 

Обичайният срок за изпълнение на поръчка при нас е 15 работни дни.